23 Oktober 2022

MINGGU BIASA XXX


Dalam kebaikan-Nya Tuhan menganugerahkan damai,
keselarasan dan keteraturan kepada dunia
Pembacaan dari Surat Bapa Suci Klemens I kepada umat di Korintus

 

Marilah kita memusatkan pandangan kita kepada Bapa, Pencipta alam semesta dan memperhatikan betapa indah dan berharga, tak ada bandingnya, anugerah-anugerah-Nya.  Marilah kita menerima semuanya, mengkontemplasikan Dia dengan penuh pengertian, mengamati dengan mata jiwa kita kesabaran-Nya yang bertahan, mengikuti bertumbuhnya segala sesuatu di mana-mana seperti dikehendaki-Nya, serta pemeliharaan-Nya bagi seluruh ciptaan-Nya.

Langit angkasa berputar atas perintah-Nya, karena tunduk kepada-Nya dalam damai.  Siang dan malam menjalani jalur peredaran, yang telah ditetapkan-Nya bagi mereka, dan keduanya tidak saling bertabrakan.  Matahari, bulan, dan gugusan bintang-bintang beredar dalam keselarasan menurut perintah-Nya dan tidak ada yang menyimpang dari lingkaran yang ditentukan.  Musim demi musim, bumi yang padat, dengan menaati kehendak-Nya, menumbuhkan dan menghasilkan makanan berlimpah bagi manusia dan hewan serta semua makhluk hidup di atas permukaannya, tanpa berkeberatan atau usaha untuk mengubah ketetapan-Nya yang paling kecil sekali pun.

Hukum yang serupa mendasari jurang lembah yang tak terduga dalamnya, daerah bawah bumi yang tak terjelajahi.  Demikian pula air laut yang tanpa batas, yang dikumpulkan oleh karya tangan-Nya menjadi satu, tidak pernah melampaui batas yang dibentangkan di sekitarnya, tetapi melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Nya.  Sebab sabda-Nya, ‘Engkau akan sampai di sini; pada titik ini gelombang-gelombang dari dalammu akan dipecahkan.  Samudera yang tak terlintasi manusia dan semua benua di seberang sana semuanya mengikuti peraturan yang sama dari Tuhan.

Musim-musim semi, panas, gugur, dan dingin berganti-gantian dengan tenang dan damai; angin melakukan tugasnya dengan tepat, bertiup dari arah penjuru masing-masing, tidak menimbulkan gangguan apa pun juga; sumber-sumber yang terus-menerus mengalir, diciptakan demi kesejahteraan dan kegembiraan kita, menyediakan kesegaran bagi kehidupan manusia; dan bahkan makhluk-makhluk yang paling kecil bercampur, bersatu dalam keselarasan penuh damai.

Di atas segala sesuatu ini Arsitek Agung dan Tuhan semesta alam telah membentangkan kedamaian dan keselarasan bagi kesejahteraan semua orang.  Tetapi terutama bagi kebaikan kita sendiri, yang mencari perlindungan di bawah naungan belas kasih-Nya dengan perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus.  Kepada-Nya kemuliaan dan keagungan untuk selama-lamanya.  Amin.