Vigili Pentakosta

Kita telah merayakan kebangkitan Tuhan dan kini kita telah sampai pada kepenuhannya, yaitu peristiwa pencurahan Roh Kudus.  Komunitas kami biasanya merayakan Vigili Pentakosta sebagai persiapan menyambut Pentakosta.  Tata perayaan yang khas, bacaan-bacaan yang khusus dan doa-doa yang penuh kasih telah disediakan oleh Ibu Gereja untuk membantu kami membuka hati, budi, dan pikiran agar Roh Kudus masuk dan memenuhi seluruh diri kami dan Gereja-Tubuh Mistik Kristus.

 

Perayaan diawali dengan perarakan lilin Paskah yang melambangkan Kristus,
diiringi lagu “O Cahaya Cemerlang”.

O Cahaya Cemerlang,semarak abadi dari Bapa,
Kristus Tuhan kekal, Alleluya

 


Liturgi Sabda

 

Bacaan-bacaan dalam Liturgi Sabda yang diambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menunjukkan peran Roh Allah.  Karya Roh dikenali dengan mengajar umat untuk mencari kesatuan, menyalakan api cinta kasih, mencurahi dengan nafas kehidupan, mengajar berdoa, dan menjadikan kita saksi dan nabi-Nya.

 


Peringatan Pengurapan Sakramen Krisma

 

“Pada sore Pentakosta ini, kita memperingati sakramen Krisma, anugerah Bapa kepada putra-putri-Nya, yang merupakan meterai yang meneguhkan tugas Kristiani kita, kepenuhan Roh Kristus yang menjadikan kita saksi-saksi dan pewarta kerajaan-Nya.”

VENI CREATOR SPIRITUS

Roh Pembaptisan, baruilah kembali gambar Kristus dalam diri kami.
Roh Krisma, teguhkanlah Gereja dalam kasih-Mu.
Roh Ekaristi, leburkanlah kami dalam kesatuan.
Roh Penitensi, pertobatkanlah hati kami.
Roh Pengurapan Kudus, tanamkanlah dalam diri kami
benih kebangkitan yang akan datang.
Roh Imamat, jadikanlah kami penyembah Bapa yang benar.
Roh perjanjian kudus, kuduskanlah Gereja, Mempelai Kristus.

 


Liturgi Ekaristi

 

Ya Allah, curahkanlah berkat Roh-Mu atas persembahan kami ini.
Semoga berkat kurban kudus ini,
Gereja dipenuhi dengan kasih
agar kebenaran misteri keselamatan
 dinyatakan ke seluruh dunia.
 Amin

 


Salam kepada Bunda Maria

 

Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus
kepada para rasul-Mu yang berkumpul dalam ruang perjamuan
bersama Maria Bunda Yesus.
Dengan perantaraan Santa Perawan Maria
izinkanlah kami untuk menguduskan diri kami sepenuhnya
bagi pengabdian kepada-Mu
untuk mewartakan dengan perkataan
dan perbuatan karya-karya kasih-Mu yang agung.
Demi Kristus Tuhan kami.
Amin.

Santa Maria, Bintang Pengharapan
Bintang kejora dalam kegelapan,
Sinarilah kami dengan Terang Puteramu.
Seluruh Gereja berharap padamu.

 

    SELAMAT HARI RAYA PENTAKOSTA 2023