Pesta Belas Kasih Tuhan

1 November 2023 bertepatan dengan Hari Raya Semua Orang Kudus, komunitas kami diberkati secara khusus dengan anugerah pengikraran Kaul Agung dan pemberkatan rubiah Sr. Yohana Theresia Dewi dan syukur atas 40 tahun Kaul Monastik Sr. Martina dan Sr. Rahayu.  Sungguh hari yang penuh berkat!  Ungkapan syukur ini dipersatukan dalam Ekaristi agung yang dipersembahkan oleh Rm. Abas Gonzaga, Rm. Walidi MSF, Rm. Aris MSF, Rm. Asiyanto SVD, dan Diakon Bryan MSF.

Liturgi Kaul Agung dalam tradisi monasik yang sangat kaya, dimasukkan dalam tata perayaan Ekaristi, hingga menjadi pesta pernikahan Kristus dan mempelai-Nya yang agung dan sakral.

“Bapa yang kudus, teguhkan niat putri-Mu
dan buatlah agar oleh ikatan baru melalui pengikraran kaulnya,
rahmat pembaptisan berkembang dalam dirinya
dan berbuah secara sempurna
dalam hidup yang dikuduskan bagi-Mu.

(Doa Pembuka)

 


LITURGI KAUL AGUNG


 

PRESENTASI

Ibu Abdis   : Yohana, apakah yang kamu minta?

Sr. Yohana : Terpanggil  oleh Roh Kudus untuk mengikuti Kristus dalam hidup kerahiban, dalam doa dan cinta kasih persaudaraan di dalam komunitas ini, saya telah belajar untuk mencari Allah.  Maka pada hari ini saya mohon agar dapat diterima secara definitif memasuki kehidupan ini dengan mengikrarkan janji di depan umum.

 

PENGIKRARAN KAUL AGUNG – DIALOG

Ibu Abdis  : Suster Yohana, oleh Sakramen Baptis, Suster telah mati terhadap dosa dan dikuduskan bagi Allah.  Maukah Suster menjalani hidup yang dikuduskan ini sampai akhir, dengan memberikan diri seutuhnya bagi Allah dalam hidup kerahiban ini?

Sr. Yohana : Ya, saya mau dengan pertolongan rahmat Tuhan dan bantuan komunitas.

Ibu Abdis  : Maukah Suster dengan bebas dan rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Kristus dalam kemiskinan, kemurnian, dan kerendahan hati?

Sr. Yohana : Ya, saya mau dengan pertolongan rahmat Tuhan dan bantuan komunitas.

Ibu Abdis   : Maukah Suster taat kepada superior dan pada semua saudari sebiara dalam Kristus sampai mati?

Sr. Yohana : Ya, saya mau dengan pertolongan rahmat Tuhan ban bantuan komunitas.

Ibu Abdis   : Melalui kesetiaan pada peraturan St. Benediktus, maukah Suster mengarahkan diri pada kesempurnaan kasih terhadap Allah dan terhadap sesama, dengan teguh dan tulus ikhlas?

Sr. Yohana : Ya, saya mau dengan pertolongan rahmat Tuhan dan bantuan komunitas

Ibu Abdis   : Mengingat Kerajaan Surga dan keselamatan jiwa-jiwa, maukah Suster menguduskan diri seutuhnya bagi Allah, dalam kesunyian dan diam diri, dalam doa yang bersemangat dan tobat yang bergembira?

Sr. Yohana : Ya, saya mau, dengan pertolongan rahmat Tuhan dan bantuan komunitas.

Ibu Abdis   : Semoga Allah yang telah memulai karya-Nya dalam diri Suster, menggenapinya pada kedatangan Yesus Kristus.

Sr. Yohana : Amin.

 

Liturgi dilanjutkan dengan mohon berkat dan doa dari para kudus:

LITANI PARA KUDUS

 

PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH KAUL

“TERIMALAH AKU SESUAI DENGAN JANJIMU SUPAYA AKU HIDUP,
JANGANLAH MENGECEWAKAN HARAPANKU”

 

DOA PEMBERKATAN RUBIAH

Suster meniarap dan Romo Abas mengucapkan doa:

Bapa curahkanlah rahmat-Mu atas hambamu Sr. Yohana,
agar dapat meninggalkan manusia lama dengan segala perbuatannya
dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah.

Tuhan Yesus Kristus, jalan satu-satunya kepada Bapa,
jauhkanlah saudari kami Sr. Yohana dari keinginan duniawi
dan bimbinglah dia di sepanjang jalan kerahiban ini.

Ya Roh Kudus, Engkau bertiup ke mana Engkau mau,
restuilah saudari kami, Sr. Yohana
agar dia dapat menguduskan dirinya dalam mencari-Mu.

Semoga pengurapan-Mu meresap dalam hatinya
dan mengajarkan segala sesuatu kepadanya.
Semoga dia dapat menjadi rasul tersembunyi namun subur di dalam kerajaan-Mu.

Amin.

 

PENGENAAN PAKAIAN KERAHIBAN

Ibu Abdis mengenakan kovel dan kerudung hitam kepada Sr. Yohana
serta mengucapkan doa berikut:

Dan sekarang sebagai tanda yang kelihatan
dari persembahan diri Suster kepada Allah bagi seluruh Gereja,

terimalah kovel terberkati ini
yang telah diwariskan kepada kita oleh para Bapa Ordo kita. 

Semoga kovel ini selalu mengingatkan Suster, bahwa pada hari ini,
secara agung Suster telah diserahkan kepada Gereja Monastik ini,

dengan merelakan diri untuk dilimpahi sepenuhnya dengan belas kasih Kristus.

 Amin.

 

PENYAMBUTAN SAUDARI

Suster yang berkaul disambut oleh setiap anggota komunitas sambil mohon doa.

 

PERSEMBAHAN

“Terimalah ya Tuhan, persembahan kami
agar Kaujadikan sakramen penyelamatan-Mu. 

Penuhilah dengan karunia Roh-Mu
saudari kami yang telah Kaupanggil
untuk mengikuti Kristus Putra-Mu dengan lebih dekat. 

Demi Kristus Tuhan kami.  Amin.”

 

BERKAT ROMO

Semoga Suster yang baru mengikrarkan kaul agung dan diberkati menjadi rubiah
dianugerahi rahmat ketekunan sampai mati.  Amin.

Semoga kaum keluarganya yang berbahagia atas panggilan saudarinya,
kelak diperkenankan berkumpul lagi dengannya
di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya.  Amin.

Semoga keluarga pertapaan ini yang bergembira atas penggabungan saudarinya,
dilindungi dan dibimbing Tuhan
hingga dapat setia kepada panggilannya
sesuai dengan harapan Tuhan.  Amin.

Semoga Allah yang mahakuasa memberkati saudara sekalian,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus.  Amin.

Sr. Yohana Theresia Dewi
Sr. Rahayu dan Sr. Martina yang mengenangkan 40 tahun kaul monastik