6 Desember 2023

PEKAN I ADVEN – RABU


Sabda Tuhan akan datang di tengah kita
 Pembacaan dari khotbah St. Bernardus, Abas

 

Kita kini mengenal tiga kali kedatangan Tuhan, kedatangan ketiga itu terjadi di antara kedua lainnya.  Yang dua itu jelas penampakan-Nya, yang ketiga tidak.  Pada kedatangan-Nya yang pertama Tuhan kelihatan di bumi dan hidup di antara manusia, ketika, menurut kesaksian-Nya sendiri, orang-orang melihat dan membenci Dia.  Pada kedatangan-Nya yang terakhir “semua orang akan melihat keselamatan Allah kita”, dan mereka akan memandang Dia, yang mereka tikam.  “Kedatangan yang lain itu tersembunyi.”  Di sini hanya mereka yang terpilih melihat Dia dalam diri-Nya dan jiwa mereka di selamatkan.  Singkatnya: kedatangan-Nya yang pertama itu di dalam daging dan kelemahan, kedatangan di antara keduanya dalam roh dan kekuatan, sedangkan yang terakhir terjadi dalam kemuliaan dan keagungan.

Kedatangan di antara kedua itu bagaikan jalan dari yang pertama menuju yang terakhir.  Dalam kedatangan-Nya yang pertama Kristus menjadi penebus kita; yang terakhir Ia akan nampak sebagai kehidupan kita; di tengah-tengahnya ini Ia datang memberi istirahat dan hiburan kepada kita.

Jangan mengira, bahwa yang kami katakan tentang kedatangan di antara kedua itu hanya buat-buatan kami.  Dengarkanlah Kristus sendiri, “Jikalau seseorang mencintai Aku, ia akan menyimpan kata-kata-Ku, dan Bapa-Ku akan mencintai dia, dan Kami akan datang kepadanya.” Di lain tempat kubaca, “Orang yang takut akan Tuhan, akan berbuat baik,” tetapi pada hemat saya, ada yang dikatakan lebih tentang orang yang mencintai, yaitu bahwa ia akan menyimpan kata-kata.  Di mana kata-kata itu diindahkan?  Tanpa ragu tentu di dalam hati, seperti dikatakan oleh nabi, “Aku telah menyimpan kata-kata-Mu di dalam hati, agar aku jangan berdosa terhadap-Mu.”

Simpanlah sabda Tuhan dengan cara itu, sebab “berbahagialah mereka yang menyimpannya.”  Hendaklah sabda itu dalam-dalam menembusi hati jiwamu dan meresapi perasaan dan tindakanmu.  Santaplah baik-baik dan jiwamu akan bergembira dan berkembang.  Jangan lupa menyantap rezekimu, supaya hatimu jangan merasa; tetapi biarlah jiwamu berpesta dengan limpahnya.

Kalau kamu membina sabda Tuhan secara ini, niscaya kamu akan dibina oleh-Nya.  Bapa dan Putra akan datang kepadamu.  Nabi agung yang akan membarui Yerusalem akan datang dan Ia akan membuat setiap hal menjadi baru.  Akibat dari kedatangan-Nya ini ialah: seperti kita dilahirkan sebagai gambaran manusia dunia, kita akan membawa gambaran manusia surga.  Seperti Adam lama dicurahkan kepada seluruh manusia dan memenuhi seutuhnya, biarlah sekarang Kristus menguasai seluruh manusia, sebab Ia menciptakan seluruh manusia, menebus seluruh manusia dan akan memuliakan seluruh manusia juga.