Jumat Agung

MENGENANG SENGSARA TUHAN

Upacara Jumat Agung dimulai dengan Imam yang meniarap di depan altar sebagai lambang Yesus yang telah wafat untuk menebus dosa umat manusia.

Doa Pembuka:

Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu.
Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu.
Bagi merekalah Kristus, Putra-Mu,
telah memulai misteri Paskah dengan menumpahkan darah-Nya.
Dialah Tuhan yang hidup dan meraja selama-lamanya.
Amin.

 

LITURGI SABDA

Dalam Kitab Nabi Yesaya, Yesus adalah Hamba Yahwe yang telah menderita untuk menebus dosa-dosa manusia.  Melalui penderitaan kasih-Nya, rencana keselamatan Allah mencapai kepenuhannya.  Yesus menjadi Imam dan Kurban yang sempurna.  Ia menjadi sumber kehidupan dan keselamatan bagi semua orang yang taat kepada-Nya (Ibr. 5:9).

 

DOA UMAT MERIAH

Bagi Gereja Kudus,
Bapa Suci, Pejabat Gereja, dan segala lapisan umat,
Para calon baptis,
Persatuan umat Kristiani,
Orang Yahudi,
Orang yang tidak percaya akan Kristus,
Orang yang tidak percaya akan Allah,
Para pemimpin Negara,
Orang-orang yang menderita.

 

PENYEMBAHAN SALIB SUCI

 “Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia bergantung”
Mari kita sembah!

Hai umat-Ku Apa Salah-Ku?

Penyembahan Salib meriah oleh umat

 

UPACARA KOMUNI

Allah yang kekal dan kuasa,
Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami
Berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu.
Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami,
Agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini,
Dapat hidup penuh bakti kepada-Mu.

 

 BERKAT

 Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan:

Kami mohon ya Tuhan,
semoga turunlah berkat-Mu yang berlimpah
ke atas umat-Mu ini,
yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu
sambil mengharapkan kebangkitan-Nya;
berikanlah pengampunan, anugerah penghiburan,
tumbuhkanlah iman yang kudus,
berikanlah jaminan penebusan yang kekal.
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
Amin.