7 Januari 2023

HARI BIASA MASA NATAL Kebaikan dan kemanusiaan Allah Penyelamat kita telah ditampakkan Dari Khotbah I St. Bernadus, tentang Penampakan Tuhan   Syukur kepada Allah yang telah memberi penghiburan besar dalam peziarahan kita ini, dalam pembuangan dan dalam kemalangan kita.  Sebelum kemanusiaan Allah ditampakkan, kebaikan-Nya tersembunyi.  Dia tetap baik sebab belas kasihan Allah adalah abadi, tetapi […]