Diutus ke dalam Dunia

“Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui Kebenaran, dan Kebenaran itu akan memerdekakan kamu” (Yoh. 8:31-32).  Bagaimana Kebenaran, yang memerdekakan kita ini, membimbing kita sebagai murid-murid Kristus yang diutus ke dalam dunia?  Apa artinya? Yesus menjelma menjadi manusia seperti kita, supaya kita dapat menjadi seperti Dia.  Meskipun Allah, Dia […]