Jalan Kerendahan Hati

Yesus mengundang kita untuk mengikuti Dia dalam jalan kerendahan hati: “Barangsiapa merendahkan dirinya akan ditinggikan (Luk. 14:11), “Setiap orang yang kehilangan nyawanya demi Aku dan demi Injil akan menyelamatkannya” (Mrk. 8:35),  “Setiap orang yang menjadikan dirinya kecil seperti anak kecil ini adalah yang terbesar dalam Kerajaan Allah”  (Mat. 18:4), “Setiap orang yang mau mengikuti Aku […]