9 September 2023

PEKAN BIASA XXII – SABTU Kebahagiaan Kerajaan Kristus  Pembacaan dari khotbah Paus Leo Agung tentang Sabda Bahagia   Setelah memuji bahagia para miskin, Tuhan kita melanjutkan, “Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur.”  Saudara-saudara terkasih, yang mendapatkan hiburan kekal bukannya dukacita atas kemalangan duniawi!  Bukan pula ratapan serta keluh kesah umat manusia pada umumnya […]

5 September 2023

PEKAN BIASA XXII – SELASA Kebenaran Tuhan tetap selamanya Pembacaan dari buku Mengikuti Jejak Kristus   Di atas kepalaku, ya Tuhan, Engkau menggunturkan pengadilan-Mu dan menggoncangkan tulang-tulangku dengan rasa takut serta gentar; dan jiwaku amat sangat ketakutan.  Aku heran dan bingung ketika menyadari bahwa langit pun tidak murni di hadapan-Mu.  Jika di dalam diri malaikat […]

2 September 2022

PEKAN BIASA XXII – JUMAT Berbahagialah orang yang berjiwa miskin  Pembacaan dari khotbah Santo Leo Agung, Paus, tentang Sabda Bahagia   Sudah pasti bahwa orang miskin lebih mudah mencapai kurnia kerendahan hati daripada orang kaya; kelembutan hati seiring dengan kemiskinan, kesombongan biasanya dengan kekayaan.  Namun amat banyak orang kaya menggunakan kekayaannya bukan untuk memamerkan kesombongannya […]