Gedono
15 Januari 2024

Peringatan St. Maurus dan St. Placidus “Dengarlah Anakku, Perintah Gurumu” Dari buku petunjuk kepada anak rohani yang diakukan pada St. Basilius Agung, Uskup   Dengarlah anakku, petunjuk bapamu, condongkanlah telingamu kepada kata-kataku: perhatikanlah dengan ikhlas dan sambutlah dengan hati penuh kepercayaan semua yang dikatakan kepadamu.  Aku hendak mengajarkan kepadamu mengenai perjuangan rohani dan mengenai cara […]