28 September 2022

PEKAN BIASA XXVI – RABU Marilah kita berlari dalam iman dan kebenaran Pembacaan dari  Surat Santo Polikarpus kepada umat di Filipi   Sekarang aku menghimbau kamu sekalian untuk mendengarkan dan menaati panggilan pada kebenaran dan melatih diri dengan kesabaran.  Kamu telah melihat hal ini dengan mata kepala sendiri dalam Yang Terberkati Ignasius, Rufus, dan Zosimus; […]

26 September 2022

PEKAN BIASA XXVI – SENIN Marilah kita bersenjatakan senjata kejujuran Pembacaan dari Surat Santo Polikarpus kepada umat di Filipi   Saudara-saudaraku, saya tidak akan memberanikan diri untuk menulis surat kepadamu, tentang hidup suci, jika bukan kamu sendiri yang memintanya kepadaku.  Sebab seperti setiap orang lainnya sebangsaku, saya jauh dari kebijaksanaan yang dimiliki rasul kita Paulus […]

25 September 2022

MINGGU BIASA XXVI Kamu telah diselamatkan oleh karena rahmat Pembacaan dari permulaan Surat Santo Polikarpus kepada umat di Filipi   Dari Polikarpus dan anggota klerusnya, kepada jemaat di Filipi: Limpah rahmat Tuhan dan damai sejahtera disampaikan kepadamu dari Allah Yang Mahakuasa dan Yesus Kristus Juruselamat kita.  Aku bersukacita bersamamu dalam Yesus Kristus karena kamu telah menerima […]