12 Oktober 2022

PEKAN BIASA XXVIII – RABU Terang yang menerangi setiap insan  Pembacaan dari uraian Santo Maximus Abas ditujukan kepada Thalasius   Pelita yang diletakkan di atas kaki pelita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Terang sejati, yang berasal dari Bapa.  Dialah Terang yang menerangi setiap manusia yang masuk ke dalam dunia.  Dengan menjadi salah satu di antara […]

11 Oktober 2022

PEKAN BIASA XXVIII – SELASA Terang kekal dalam kanisah imam abadi Pembacaan dari kumpulan pengajaran Santo Kolumbanus   Sungguh terberkati, sungguh berbahagialah para hamba yang didapati berjaga saat Tuhan datang!  Mereka yang berjaga itu sungguh terberkati, karena mereka menantikan Allah, Pencipta alam semesta, yang memenuhi segala dan mengatasi segala!  Semoga Tuhan berkenan untuk menggoncangkan aku, […]